Children's laugh - Nadační fond

Projekt společenské odpovědnosti lidí, kterým není lhostejný osud nemocných, či jinak znevýhodněných dětí.

Nadační fond Children's laugh vznikl z vnitřní potřeby pomoci.

Člověk by měl člověku pomáhat, pokud je to v jeho silách. Obzvláště pokud je tím potřebným dítě. Děti jsou bytosti, jež nerozhodly samy o tom zda být či nebýt na světě a když nemají štěstí být úplně zdravé, je na nás "dospělých" jim všemožně pomáhat a pokusit se vykouzlit úsměv na jejich tváři. TEN JE K NEZAPLACENÍ

Hlavní myšlenkou nadačního fondu Children's laugh, je pokusit se ulehčit těmto dětem a jejich rodinám každodenní život. Pomoct s úhradou zdravotních pomůcek, či jiného potřebného vybavení, dopravou do lékařských zařízení, úhradou příspěvků na různé terapie a v neposlední řadě nákup hraček pro děti samotné.

„Každé dítě potřebuje naši pomoc, některé však více.”